Vejledning i indberetning

Se vejledning på virk.dk: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/AFF

Skabeloner til indberetning på virk.dk af ikke-udbetalte feriepenge

Har virksomheden mange medarbejdere, der skal indberettes ikke-udbetalte feriepenge for, kan der med fordel laves en samlet indberetning for hver medarbejdertype på en vedhæftet fil, der kan vedhæftes indberetningen på virk.dk. Skabelonen kan downloades i løsningen, men kan også downloades her. Bemærk: Filerne skal vedhæftes i indberetningsløsningen og kan ikke sendes til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Indberetning optjeningsår/ferieår 2019:

Skabelon til indberetning af timelønnede medarbejdere 2019

Skabelon til indberetning af fratrådte medarbejdere 2019

Skabelon til indberetning af månedslønnede medarbejdere 2019

Indberetning optjeningsår/ferieår 2020/21: