Afregning af feriepenge

Arbejdsmarkedets Feriefond pålægger årligt op til 150 tilfældigt udvalgte virksomheder, som afregner uhævet feriegodtgørelse, ferie med løn og ferietillæg til fonden, inden for en rimelig frist at indsende tilstrækkelig dokumentation for korrekt afregning til fonden. Arbejdsmarkedets Feriefond afholder sædvanlige udgifter til revisorerklæring. Jf. ferielovens § 41, stk. 1.

Praksis vedr. krav på ikke udbetalt feriegodtgørelse

Stikprøvekontrol

Praksis vedr. forældelse af fondens krav på ikke-udbetalt feriegodtgørelse

STAR afgørelse 17. september 2019 vedr. forældelse

STAR afgørelse 27. marts 2020 vedr. par. 19 stk. 2