Feriepengeafregning for virksomheder

Sådan indberetter og indbetaler du uhævede feriepenge for optjeningsår 2018.

Arbejdsgivere skal mellem 2. og 15. november 2020  indberette og indbetale ikke-udbetalte feriepenge for optjeningsåret 2018 til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Alle virksomheder skal indberette til Arbejdsmarkedets Feriefond

 • Når en eller flere medarbejdere ikke har afholdt, overført eller fået udbetalt al ferie, skal feriedage og beløb indberettes.
 • Når alle medarbejdere har afholdt, overført eller fået udbetalt al ferie indberettes beløbet med 0 kr.

Hvilke grupper af ansatte skal der indberettes for: 

Vær særligt opmærksom på at der i indberetningen skal skelnes mellem følgende tre medarbejdergrupper.

 1. Timelønnede med feriekort
 2. Fratrådte månedslønnede med feriekort
 3. Månedslønnede i fortsat beskæftigelse; her opgøres værdien af ikke brugte feriedage samt ferietillæg

Sådan indberetter  virksomheden:

 1. Indberetningsløsningen er åben fra den 2. november 2020
 2. Gå på virk.dk
 3. Søg på ”Arbejdsmarkedets Feriefond”
 4. Vælg ”Indberetning og indbetaling af feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond”
 5. Login med dit medarbejder NemID
 6. Find yderligere information samme sted (vejledning/FAQ)

Vær opmærksom på:

 • At nærværende opkrævning vedrører optjeningsåret 2018 og ikke har noget at gøre med afregningen til Lønmodtagernes Feriemidler.
 • At de konkrete lønmodtagere, som virksomheden allerede har afregnet til Ferie­Konto eller en privat eller kommunal feriefond for optjeningsåret 2018, ikke også skal afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond
 • At indbetaling efter 15. november medfører morarenter.
 • At fonden foretager stikprøvekontrol.
 • At virksomheden skal sikre medarbejder NemID ved indberetning via lønbureau.
 • At rettidig indberetning og indbetaling er senest den 15. november 2020.

Lovgrundlag:

LBK nr 202 af 22/02/2013 §§ 19; 36, stk. 1-4; 40 samt 43 b.

LOV nr 60 af 30/01/2018 § 47, stk. 4

Indberetningsløsningen for optjeningsåret 2018 er åben fra 2. november 2020