Bestyrelsesmøde 10. december 2008

På bestyrelsesmødet den 10. december 2008 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Kronjylland, fik tilsagn om tilskud på kr. 29.437.500 til etablering af overordnet stinet og informationsudstillinger i Mols Bjerge.

Middelfart Kommune, fik tilsagn om tilkud på 8,3 mio. kr. til etablering af Naturparken Hindsgavl Dyrehave.

Den Gamle By Århus, fik tilsagn om tilskud på kr. 10.497.000 til etablering af gade – og bymiljø i 1927 bykvarteret.

Arbejdermuseet fik tilsagn om lån på. kr. 25.483.000 til restaurering af tagetagen samt til brug for formidling af husets historie.

Anlægsfonden Danmarks Rockmuseum fik tilsagn om lån på kr. 40,0 mio. kr. til etablering af udstillingsområder i Danmarks Rockmuseum.

ASF – Dansk Folkehjælp fik tilsagn om tilskud på kr. 9.443.650 til afholdelse af ferieophold for udsatte grupper i 2009.

Foreningen Familieferie fik tilsagn om tilskud på kr. 2.536.100 til ferieophold for mindrebemidlede familier i 2009.

Frelsens Hær fik tilsagn om tilskud på kr. 2.725.000 til ferieophold i Danmark i 2009 for vanskeligt stillede personer

KAB fik tilsagn om tilskud på kr. 2.184.820 til ferieafholdelse i 2009 fortrinsvis for vanskeligt stillede familier med børn

Kirkens Korshær fik tilsagn om tilskud på kr. 819.000 til afholdelse af ferieophold i Danmark i 2009 for familier med børn

Samvirkende Menighedsplejer fik tilsagn om tilskud på kr. 3.642.380 til ferieophold i 2009 for familier med børn.

Børneferieselskabet fik tilsagn om tilskud på kr. 1.892.000 til ferielejre i 2009 for familier og enlige med børn.

Dansk Røde Kors fik tilsagn om tilskud på kr. 2.733.500 til afholdelse af ferieophold i Danmark i 2009 for Asylafdelingens ferieaktiviteter, Ungdommens Røde Kors ferielejre for børn og unge samt ferielejre for flygtninge og ferielejre for børn af indsatte.

FamilieNet Danmark fik tilsagn om tilskud på kr. 1.130.072 til afholdelse af ferielejre for børn og unge i 2009.

Friluftsrådet fik tilsagn om tilskud på kr. 1.295.650 til gennemførelse af projekt ”Oplevelsesudvikling på Mobiltelefonen”

Kulturarvsstyrelsen fik tilsagn om tilskud på 5,4 mio. kr. til etablering af fælles formidlingsmæssig ramme for de danske verdensarvssteder

Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjælland fik tilsagn om tilskud på kr. 3.131.000 til formidlingsaktiviteter om det militære kulturlandskab på Røsnæs, herunder den Kolde Krig.

Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm fik tilsagn om tilskud på kr. 997.920 svarende til 70 pct. af lønomkostningerne til ansættelse af en naturvejleder samt tilsagn om tilskud på kr. 2.551.080 til udvikling af styrelsens grønne arealer på Østfalster.

Oplevelsescentret Fængslet fik tilsagn om lån inden for en ramme på 80 mio. kr. til etablering af Oplevelsescentret Fængslet i det tidligere Horsens Statsfængsel.

VisitDenmark fik tilsagn om tilskud på kr. 3 mio. til tredje fase af Projekt Helårsturisme.