Bestyrelsesmøde 7. juni 2006

På bestyrelsesmødet den 7. juni 2006 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Ribe Byferie fik tilskud på kr. 5.390.000 til udvidelse af kanalprojekt, forbedring af sø- og udearealer samt etablering af stianlæg.

Attraktionernes Udviklingsfond fik tilskud kr. 9.840.000 til 3. fase af projektet Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner (ODA).

Økomuseum Samsø fik tilskud kr. på kr. 243.000 til et års yderligere ansættelse af personlig formidlingsmedarbejder.

Fregatten Jylland fik tilskud på kr. 1.800.400 til ansættelse af 3 personlige formidlingsmedarbejdere i en treårig periode.

Limfjordsmuseet fik tilskud på kr. 735.000 til ansættelse af en personlig formidler i en treårig periode.

Kulturcentret Assistens fik tilskud på kr. 110.000 til handicapforanstaltninger.

IOGT Danmark fik tilskud på kr. 112.500 til ferieophold.

Dansk Røde Kors fik tilskud på kr. 1.118.800 til ferieaktiviteter for familier på asylcentre, ferielejre for flygtninge samt ferielejre for børn og unge.