Bestyrelsesmøde 9. december 2014

På mødet traf bestyrelsen  afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Blå Kors Danmark fik tilsagn om tilskud på kr. 1.389.000 til ferieophold i 2015
Børneferieselskabet fik tilsagn om tilskud på kr. 3.676.000 til ferieophold i 2015
Børnelejren på Langeland fik tilsagn om tilskud på kr. 250.000 til ferieophold i 2015
Samvirkende Menighedsplejer fik tilsagn om tilskud på kr. 4.815.123 til ferieophold i 2015
Care4You fik tilsagn om tilskud på kr. 100.000 til ferieophold i 2015
Fonden Mødrehjælpen af 1983 fik tilsagn om tilskud på kr. 837.104 til ferieophold i 2015
Udvalget for ferie med Fællesskab, Netværk og Oplevelser (tidl. Husmoderferie) fik tilsagn om tilskud på kr. 900.000 til ferieophold i 2015
KAB fik tilsagn om tilsagn om tilskud på kr. 400.000 til ferieophold i 2015
KAB – udsatte boligområder fik tilsagn om tilsagn om tilskud på kr. 420.000 til ferieophold i 2015
Landsforeningen Autisme fik tilsagn om tilskud på kr. 203.795 til juleferieophold i 2015 samt kr. 547.440 til sommerferieophold i 2015
Boligselskabet Lejerbo fik tilsagn om tilskud på kr. 2.469.768 til ferieophold i 2015
Landsorganisationen af Kvindekrisecentre fik tilsagn om tilskud på kr. 550.000 til ferieophold i 2015
Frelsens Hær fik tilsagn om tilskud på kr. 4.524.140 til ferieophold i 2015
FamilieNet Danmark fik tilsagn om tilskud på kr. 1.531.963 til ferieophold i 2015
Foreningen Familieferie fik tilsagn om tilskud på kr. 3.935.550 til ferieophold i 2015
Forældre Fonden fik tilsagn om tilskud på kr. 447.550 til ferieophold i 2015
Dansk Folkehjælp fik tilsagn om tilskud på kr. 11.497.735 til ferieophold i 2015
Røde Kors i Danmark fik tilsagn om tilskud på kr. 740.000 til ferieophold i 2015
Dansk Røde Kors Asyl fik tilsagn om tilskud på kr. 870.000 til ferieophold i 2015
Ungdommens Røde Kors fik tilsagn om tilskud på kr. 1.385.003 til ferieophold i 2015
Red Barnet fik tilsagn om tilskud på kr. 1.593.280 til ferieophold i 2015
Scleroseforeningen fik tilsagn om tilskud på kr. 134.046 til ferieophold i 2015
Kirkens Korshær fik tilsagn om tilskud på kr. 1.775.880 til ferieophold i 2015
Kirkernes Integrations Tjeneste fik tilsagn om tilskud på kr. 2.075.000 til ferieophold i 2015
Landsforeningen af Væresteder fik tilsagn om tilskud på kr. 3.840.000 til ferieophold i 2015
Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk fik tilsagn om tilskud på kr. 137.500 til ferieophold i 2015
Fonden Børnehjælpsdagen fik tilsagn om tilskud på kr. 243.000 til ferieophold i 2015
Foreningen Misbrugsportalen fik tilsagn om tilskud på kr. 1.126.000 til ferieophold i 2015
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn fik tilsagn om tilskud på kr. 686.000 til ferieophold i 2015.
Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere fik tilsagn om tilskud på kr. 217.200 til ferieophold i 2015