Bestyrelsesmøde 25. juni 2003

På bestyrelsesmødet den 25. juni 2003 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af lån eller tilskud til følgende støtteansøgere:

Fregatten Jylland fik tilsagn om et rente- og afdragsfrit lån i 25 år på 45 mio. kr. til færdiggørelse af bygninger og havneanlæg.

Landsorganisationen af Arbejdsledige fik et tilskud på kr. 60.000 til ferieafholdelse for arbejdsledige forældre og deres børn.

Mødrehjælpen fik et tildskud på kr. 228.000 til ferieafholdelse for enlige mødre og deres børn.

Stenaldercenter Ertebølle fik et tilskud kr. 947.000 til gennemførelse af markedsføringstiltag m.v.

Den Selvejende Institution Søbygård fik tilsagn om rente- og afdragsfrit lån  i 25 år på kr. 3,0 mio. kr. til restaurering af vestre længe af Søbygård.

Foreningen Tilgængelighed for Alle fik tilsagn om et tilskud kr. 3,0 mio. kr. til udvikling af kompetance og forbrugerinformation i forbindelse med igangsættelse af en national mærkeordning for tilgængellighed af turismeanlæg og virksomheder.
Foreningen fik ligeledes tilsagn om et tilskud kr. 1,85 mio. kr. til gennmførelse af en landsdækkende grundregistrering og information vedrørende tilgængelighedsforholdene i de danske turismeanlæg og virksomheder.