Bestyrelsesmøde 8. december 2016

På bestyrelsesmødet den 8. december 2016 traf bestyrelsen afgørelse om reservation af støtte til følgende støtteansøgere.

Bevillingsoversigt