Bestyrelsesmøde 21. april 2009

På bestyrelsesmødet den 21. april 2009 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

IOGT fik tilsagn om tilskud på kr. 357.800 til afholdelse af ferieophold for familier med alkoholrelaterede problemer i 2009.

Red Barnet fik tilsagn om tilskud på kr. 706.300 til afholdelse af ferieaktiviteter for udsatte børn og deres forældre i 2009

Landforeningen Autisme fik tilsagn om tilskud på kr. 195.000 til ferieafholdelse for enlige forsørgere i 2009.

Mødrehjælpen fik tilsagn om tilskud på kr. 750.000 til ferieophold for enlige forsørgere med børn samt børnefamilier med vanskelige økonomiske vilkår.

Kofoeds skole fik tilsagn om tilskud på kr. 172.500 til afholdelse af 2 ferielejre for forældre med børn i 2009.

Vestermølle Møllelaug fik tilsagn om tilskud på kr. 2.250.000 til restaurering af den fredede ”Riddersalen” på Vestermølle.

Gammel Estrup – Herregårdsmuseet fik tilsagn om tilskud på kr. 904.000 svarende til 70 pct. af lønudgifterne til ansættelse af en personlig formidler i en 3-års periode.

Vordingborg Kommune fik tilsagn om lån på kr. 35 mio. til etablering af Danmarks Borgcenter.

Eksperimentarium fik tilsagn om tilskud på kr. 960.000 svarende til 70 pct. af lønudgifterne til ansættelse af en naturvidenskabsvejleder til støtte og oplæring af Eksperimentariums publikum og udstillingspiloter i en 3-års periode.

Det Kongelige Teater fik tilsagn om tilskud på kr. 10 mio. til grundlæggende installationer og scenefaciliteter i Ulvedalene.

Spøttrup Borgmuseum fik tilsagn om tilskud på kr.2,4 mio. til etablering af handicapvenlig sti samt ridderturneringsplads.

Lille Vildmosecentret fik tilsagn om tilskud på kr. 756.000 til ansættelse af en formidler i en 3-års periode.

Statens Naturhistoriske Museum fik tilsagn om tilskud på kr. 3.187.800 svarende til 70 pct. af lønudgifterne til ansættelse af tre formidlingsmedarbejdere i en 3-års periode samt tilskud på kr. 504.700 til diverse materialer i forbindelsen mad ansættelsen.

Statens Naturhistoriske Museum fik ligeledes tilsagn om tilskud på kr. 4.377.000 til indretning af Kedelhuset og Maskinhalen til særudstillingsrum.Faxe Kommune fik tilsagn om tilskud på kr. 1,8 mio. til gennemførelse af projekt naturrum Præstø Fjord.

Lemvig Kommune fik tilsagn om tilskud på kr. 1.550.000 til realisering af projektet naturrum ”En tilsandet oplevelse”

Herning Kommune fik tilsagn om tilskud på kr. 750.000 til realisering af projekt naturrum ”Skovsnogen – Døvling Meldgaard”

VisitDenmark fik tilsagn om tilskud på kr. 8 mio. til en informationskampagne om ferieoplevelser i Danmark.