Bestyrelsesmøde 13. april 2005

På bestyrelsesmødet den 13. april 2005 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

ASF – Dansk Folkehjælp fik tilskud på kr. 978.000 til afholdelse af ferieophold enlige forsørgere med børn.

Kofoeds Skole fik tilskud på kr. 51.700 til ferieophold for familier med børn.

Børnefamilieselskabet fik tilskud på kr. 300.000 til afholdelse af 3 sommerlejre for familier med børn.

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere fik tilskud på kr. 35.400 til afholdelse af en sommerlejr for psykiatribrugere.

Red Barnet fik tilskud på kr. 250.000 til afholdelse af 2 barnevognslejre, 1 forårs- og 1 efterårsweekend samt en sommerlejr.

Mødrehjælpen fik tilskud på kr. 500.000 til ferieophold i Danmark for enlige forsørgere med deres børn.

Settlementet Saxogård fik tilskud på kr. 75.000 til ferieafholdelse for vanskeligt stillede familier med børn.

Udvalget for Husmoderferie fik tilskud på kr. 500.000 til ferieafholdelse i 2005 for vanskeligt stillede enlige forsørgere med børn.

Limfjordscentret Doverodde Købmandsgård fik tilskud på kr. 521.000 svarende til 70 pct. af de anslåede lønudgifter til ansættelse af 2 formidlingsmedarbejdere i en 3-års periode samt et tilskud på kr. 135.000 til finansiering af en handicapvenlig anløbsbro.

Fjord&Bælt fik tilskud på 70 pct. af de anslåede lønudgifter svarende til i alt kr. 780.000 over en 3-års periode til ansættelse af en personlig formidlingsmedarbejder.

Ribe Byferie fik tilskud på kr. 4.730.000 til forbedring af handicaptilgængelighed samt til opkvalificering af faciliteter med henblik på fremtidssikring.