Bestyrelsesmøde 9. november 2012

På bestyrelsesmødet 9. november 2012 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Landsforeningen af Væresteder for Sindslidende fik tilsagn om tilskud på kr. 3.3 mio. til ferieophold for socialt udsatte i 2013.

Danmarks Borgcenter i Vordingborg fik tilsagn om forhøjelse af tidligere meddelt lån med 4 mio. kr. til udstillingsbygning.

Odense Bys Museer, fik tilsagn om lån på kr. 6.380.000 til bygningsrenovering/indretning og udstillingsopbygning samt kr. 903.000 svarende til 70 pct. af lønudgiften i en treårig periode til en personlig formidler.

Statens Museum for Kunst, Parkmuseerne fik tilsagn om tilskud på kr. 5.760.900 til skiltning og formidling samt tilsagn kr. 882.000 svarende til 70 pct. af lønudgiften til en personlig formidler i en treårig periode.

Fregatten Jylland fik tilsagn om tilskud på kr. 3.702.800 til realisering af projekt ”Krigen om Jylland 1864”.

Danske Destinationer fik tilsagn om tilskud på kr. 3,5 mio. til projektet ”Feel Like” fase II.

Dansk Cyklist Forbund fik tilsagn om tilskud på kr. 2.587.750 til projektet ”Powered by Cycling: Panorama”

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme fik tilsagn om tilskud på kr. 127.000 til afmærkning af pilgrimsruter igennem Danmark.