Bestyrelsesmøde 22. maj 2012

På bestyrelsesmødet 22. maj 2012 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Moesgård Museum fik tilsagn om tilskud på kr. 8.100.000 til det ny Moesgård Museum til udstilling om menneskets udvikling.

Bornholms Middelaldercenter fik tilsagn om lån 4 mio. kr. til Historama etape 1.

Middelaldercentret, Nykøbing Falster, fik tilsagn om tilskud på kr. 3.567.392 til ’Teknologipark’ og uddannelseshus samt kr. 546.000 svarende til 70 pct. af lønudgiften i en toårig periode til en personlig formidler.

Cirkusmuseet fik tilsagn om tilskud på kr. 960.000 000 svarende til 70 pct. af lønudgiften til en personlig formidler i en treårig periode.

Zoologisk Have fik tilsagn om tilskud på kr. 806.400 svarende til 70 pct. af lønudgiften til en personlig formidler i en treårig periode.

Ribe VikingeCenter fik tilsagn om tilskud på kr. 982.800 svarende til 70 pct. af lønudgiften til en personlig formidler i en treårig periode.

Fonden Østdansk Turisme fik tilsagn om tilskud på kr. 1.144.500 svarende til 70 pct. af lønudgiften til en personlig formidler i en treårig periode formidling og kr. 855.000 til formidling i øvrigt samt evaluering.

Arbejdermuseet fik tilsagn om tilskud på kr. 929.000 til en særudstilling om FERIE.

Bornholms Middelaldercenter fik tilsagn om tilskud på kr. 806.400 svarende til 70 pct. af lønudgiften til en personlig formidler i en treårig periode på Hammershusudstillingen.