Bestyrelsesmøde 23. juni 2005

På bestyrelsesmødet den 13. april 2005 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Attraktionernes Udviklingsfond fik tilskud kr. 9.840.000 til 2. fase af projektet Oplevelsesudvikling i Danske Attraktioner (ODA).

Vendsyssel Kunstmuseum fik tilskud kr. 290.000 svarende til 70 procent af lønudgiften til ansættelse af en kulturvejleder i en 15 måneders periode.