Bestyrelsesmøde 19. april 2006

På bestyrelsesmødet den 19. april 2006 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Hjemsted Oldtidspark fik tilskud på kr. 882.000,00 svarende til 70 procent af lønudgiften til ansættelse af en personlig formidler.

Foreningen Aktiv Danmark fik tilskud på kr. 978.000, til udvikling og udgivelse af nye cykelguidebøger i Danmark.

Foreningen Børnelejren på Langeland fik en forhøjelse på kr. 300.000,00 af tidligere bevilget tilskud til gennemførelse af handicapvenlige tiltag på Søgård Hovedgård.

ASF-Dansk Folkehjælp fik tilskud på kr. 614.000,00 til afholdelse af ferielejre i 2006 for enlige grønlandske forsørgere bosiddende i Danmark.

Foreningen FamilieNet Danmark fik tilskud på kr. 626.720,00 til afholdelse af ferieophold for børn og unge.

Den Gamle By fik tilskud på kr. 1.969.454,00 svarende til 70 procent af lønudgiften til ansættelse af personlige formidlere samt tilskud til tilgængelighed for handicappede.

Ribe VikingeCenter fik tilskud på kr. 676.638,00 svarende til 70 procent af lønudgiften til ansættelse af en personlig formidler samt tilskud til forbedring af handicaptilgængelighed.

Danmarks Bløderforenings Forsknings- og Støttefond fik tilskud på kr. 30.000,00 til ferieophold.