Bestyrelsesmøde 23. november 2010

På bestyrelsesmødet den 23. november 2010 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Frelsens Hær fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 3.700.000 til ferieophold for vanskeligt stillede personer i 2011.

Kirkens Korshær fik tilsagn om tilskud på i alt 1.293.000 til afholdelse af ferieophold i Danmark og dagsudflugter i 2011.

Landsforeningen af Kvindekrisecentre (LOKK) fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 500.000 til ferieophold for voldsudsatte kvinder med børn i 2011.

Husmoderferie.dk fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 750.000 til aktiviteter i forbindelse med ferieophold i 2011.

Mødrehjælpen fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 750.000 til ferieafholdelse i 2011 for enlige forsørgere med deres børn.

Foreningen Familieferie fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 2.966.000 til ferieophold for mindrebemidlede familier i 2011.

Red Barnet fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 872.300 til afholdelse af ferieaktiviteter for udsatte børn og deres forældre i 2011.

Børneferieselskabet fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 2.817.000 til ferielejre i 2011 for familier og enlige med børn.

IOGT fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 251.500 til ferieophold i 2011 for familier med alkoholrelaterede problemer.

FamilieNet Danmark fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 1.140.444 til ferieophold i 2011 for børn og unge, herunder børn med handicap.

Dansk Røde Kors fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 1.384.000 til afholdelse af familielejre, lejr for børn af indsatte mv. i 2011.

Samvirkende Menighedsplejer fik tilsagn om tilskud på i alt kr.3.501.200 til ferieophold i 2011 for familier med børn.

KAB fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 570.000 til ferieafholdelse i 2011 fortrinsvis for vanskeligt stillede familier med børn.

Landsforeningen Autisme fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 449.040 til ferieafholdelse i 2011 for enlige forsørgere.

Ø-Lejrbevægelsen v/Skarø, Samsø, Omø og Drejø Ø-lejre fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 300.000 til ferieophold i 2011.

Jysk børneforsorg/Fredehjem fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 271.000 til ferieophold i 2011 for socialt truede børn, unge og familier.

Kofoeds Skole fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 174.700 til afholdelse af 2 ferielejre for forældre med børn.

ASF-Dansk Folkehjælp fik tilsagn om forhøjelse af tidligere bevilget tilskud på kr. 95.000 til i alt kr. 927.000 til ferieafholdelse for betrængte børnefamilier i julen 2010.

ASF-Dansk Folkehjælp fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 10.976.400 til afholdelse af ferieophold samt juleferieophold i 2011 for udsatte grupper.

Endelig modtog Statens Naturhistoriske Museum tilsagn om tilskud på kr. 22.500.000 til udstillingen Verdensrummet. (Behandlingen af ansøgningen var udskudt fra bestyrelsesmøde den 22.september 2010)