Bestyrelsesmøde 22. juni 2010

På bestyrelsesmødet den 22. juni 2010 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

AIDS-Fondet fik tilsagn om tilskud på kr. 17.800 til ferieophold.

Scleroseforeningen fik tilsagn om tilskud på kr. 149.500 til ferieophold for enlige forsørgere.

Bornholms Middelaldercenter fik tilsagn om lån på kr. 10.000.000 til etablering af Historama
.
Kroppedal Museum fik tilsagn om lån på op til 6,4 mio. kr. til opførelse af et folkeobservatorium.

ASF – Dansk Folkehjælp fik tilsagn om forhøjelse af tidligere meddelt tilskud til ferieophold i 2010 med kr. 1.173.510 til i alt kr. 9.673.510.

Danmarks Akvarium fik tilsagn om tilskud på kr. 3.400.000 projektet ”PaleoDroide”

Fonden Peder Skram fik tilsagn om tilskud på kr. 1.500.000 til aktivitets –og oplevelsesmuligheder på Fregatten Peder Skram samt tilsagn om tilskud på kr. 110.000 svarende til 70 pct. af lønomkostningerne ved ansættelse af en deltids ansat personlig formidler i en treårig periode.

Svendborg Museum fik tilsagn om tilskud på kr. 1.012.200 svarende til 70 pct. af lønudgifterne til ansættelse af en kulturformidlingsmedarbejder i en treårig periode.

Danmarks Borgcenter fik tilsagn om tilskud på kr. 3.715.000 til ny teknologisk formidling i udstillingsbygningen.

Bygningsarvsfonden fik tilsagn om tilskud på kr. 250.000 til gennemførelse af forprojekt vedr. “Tilgængelighed i historiske bykerner”.

Friluftsrådet fik tilsagn om støtte på kr. 1.367.930 til webprojekt om danske kyster.