Bestyrelsesmøde 12. april 2011

På bestyrelsesmødet den 12. april 2011 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Arbejdermuseet fik tilsagn om lån på i alt kr. 9.500.000 til renovering af tag og kviste.