Bestyrelsesmøde 12. december 2017

På bestyrelsesmødet den 12. december 2017 traf bestyrelsen afgørelse om reservation af støtte til følgende støtteansøgere.

Arbejdsmarkedets_Feriefonds_Feriehjælpsprogram_2018