Bestyrelsesmøde 8. september 2009

Bestyrelsesmøde d. 8. september 2009

På bestyrelsesmødet den 8. september 2009 traf fondens bestyrelse afgørelse om bevilling af støtte til følgende støtteansøgere:

Dansk Landbrugsmuseum, Gammel Estrup fik tilsagn om tilskud på kr. 2.352.000 til etablering af særudstilling

Historiecenter Dybbøl Banke fik tilsagn om tilskud på kr. 1.125.000 til gennemførelse af projekt ”Rute 1864 – Se det ske derude”.

Sagnlandet Lejre – Historisk Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter fik tilsagn om tilskud på kr. 1.844.000 til formidlingsprojekt ”Fortidsoplevelser for Alle”.

Danmarks Keramikmuseum fik tilsagn om tilskud på kr. 745.500 til ansættelse af en formidlingsmedarbejder i en treårig periode

Københavns Bymuseum fik tilsagn om tilskud på kr. 4.000.000 til projektet ”VÆGGEN” en højteknologisk, interaktiv formidling.

Langelands Museum /Koldkrigsmuseum Langelandsfort fik tilsagn om tilskud på i alt kr. 777.000 til ansættelse af en formidlingsmedarbejder i en treårig periode samt kr. 6.053.000 til udvikling af ny koldkrigs udstilling.

Glasmuseet Ebeltoft fik tilsagn om tilskud på kr. 3.700.000 til etablering og udvikling af ”Glasuniverset”.